Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kan Fizyolojisi

Kan Fizyolojisi

Kan Fizyolojisi, Kan, insanda ve üstün yapılı hayvanlarda yaşamın sürmesini sağlayan en önemli vücut sıvısıdır. Fizyoloji en kolay tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır. Yunanca doğa anlamına gelen "physis"" kelimesi ile, bilim anlamına gelen "logos" kelimesinin birleşmesi ile ortaya çıkan fizyoloji terimi, moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeylerine kadar fonksiyonu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları araştırır. Vücudumuzun yapı ve işleyişini anlamada temel bilgileri sağlayan iki bilim dalı, anatomi ve fizyolojidir. Anatomi, canlı vücudunu oluşturan ve belli görevleri üstlenen organ ve oluşumların yerini ve yapısını inceler. Fizyoloji ise bu yapıların işlevlerini incelemekte ve açıklamaktadır. Kan, hücrelerden ve "plazma" adı verilen bir sıvıdan oluşmuştur. Hücreler eritrositler (Kırmızı kan hücreleri), lökositler (Beyaz kan hücreleri) ve trombositlerdir. Hücrelerin %99'unda fazlasını eritrositler oluşturur. Eritrositler kanın oksijen taşıyan hücreleridir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonların ve kanserin oluşmasına karşı koruyucu hücreler olmasıdır. Trombositler ile kandaki pıhtılaşmasının görevini üstlenirler.

Çok hücreli organizmalarda hücre, doku ve organların birbirine ve dış ortamdaki bağlantısını sağlayan kan, vücudun kalp ve damar sistemindeki kapalı devre içerisinde bulunur. Böylece doğuştan ölüme deyin bu sistem içerisinde devamlı dolaşarak görevini yapmaktadır. Asıl memeli kalp ve damar sistemine bağlı sol ventrikülden çıkan kan, arterler ve arteri yollardan geçişiyle kapillere pompalar ve burada doku sıvısıyla denge sağlar. Tanımı, taşıdığı O2 ve metabolik maddesi dokunun aralığına vermesiyle, orada biriken CO2'i, metabolik artıklarının ve suyunun kalanını alır. Kılcalların taşıdıkları kan venülleri aracılığıyla venlere boşaltma sağlar. Bu boşaltma ile sağ atriyuma geri dönüşümünü sağlamaktadır. Bu sistem adına büyük veya sistemik dolaşım terimi denilir. Kan, sağ atriyum ile sağ ventriküle geçerek buradan akciğer damarları üstünden sol atriyum ve sol ventriküle pompalama sağlar. Buna da küçük veya akciğer dolaşımı terimi denir. Akciğer kılcallarının içinde olan kan, alveol O2 ve CO2 ile dengesini sağlar. Kapillerdeki yatak kalp damar sistemine geçemeyen bir kısım doku sıvısı ise bir başka kapalı devre meydana getiren lenfatik dolaşıma katılır ve burada duktus torasikus ve sağ lenfatik kanal aracılığı ile venöz sistemine boşalma sağlar. Kanın tüm vücudun dolaşımını çok sayıdaki düzenleyici mekanizmalar tarafından böylece denetleme olmaktadır.

Kan Fizyolojisi Plazması ve Görevi


Plazma; Fibrinojen serumu denilir. Kan hücreleri (Eritrositler) bikonkav disk şeklinde yapılardır. Kan plazması, kanın sıvı kısmıdır. Plazma hafif sarı renklidir. İçinde su, kan proteinleri, tuzlar (Elektrolitler), glukoz, hormonlar, değişik metabolizma artıkları ve lipitler bulunmaktadır. Oksijen ve karbondioksit alyuvarlardaki hemoglobin tarafından taşınır ve az miktarda da plazmada bulunmaktadır. Esasen her iki tarafında da basık daire şeklindedir. 7 mm çapındadır. Eritrositlerin yapım yeri yassı kemiklerin iliğidir. Eritrositlerin hücre zarı, kişiden kişiye değişiklik gösteren özel proteinler içermektedir. Bu proteinler sayesinde kan, ABO denilen kan gruplarında yer alır. Eritrositler hemoglobin ve eritrosit ağırlığının üçte birini meydana getiren bir protein içermektedir. Proteinin görevi O2 taşır, oksijenin yaklaşık %99'u hemoglobin ile taşınır, geri kalanı %1'lik kısmı kanda çözünmüş olarak taşımaktadır.

Plazmanın görevi; Vücut dokularını besler. Bazı işlevlerinin içerdiği cisimciklerle birlikte etkinlik göstererek gerçekleşir. Mesela, pıhtılaşma olayında trombositlerle plazma proteinleri birlikte çalışırlar. Vücuttaki hastalıklara karşın savunması, akyuvarlar ile plazma tarafından sağlanır. Asıl akciğerlerden alyuvarlara giden oksijen ilk önce plazmadan geçer. Plazma bunların dışındaki işlevini tek olarak gerçekleşme sağlar. Mesela, besinler karaciğerle vücudun çeşitli organlarına taşınması, yağlardaki ilaçların ve şekerlerin bağırsaklarla karaciğere iletmesi plazmanın tek olarak yaptığı işlevdir.

Serum Nedir?


Kan bekletilip, pıhtılaştırıldığı zaman, meydana çıkan berrak sıvıdır. Kan vücut dışına alınıp bir cam kaba konulduktan sonra pıhtılaşma meydana gelir. Böylece, kanın içindeki eriyen fibrinojen denilen plazma proteini erimeyen fibrin haline gelmesidir. Kanın içindeki hücreler bu fibrin içinde kalır. Büzülen fibrin nedeniyle berrak bir sıvı çıkar, buna serum denilir. Pıhtılaşmamış kandaki hücre elemanlarının bölünmesiyle meydana gelen sıvıya ise plazma denir. Serumdaki fibrinojen ile bazı pıhtılaşma faktörüne bağlı olmaksızın, plazmada bu sayılan maddeler de bulunmaktadır. Kan serumdan, bazı hastalıkların mikroplarını almış kimselerin tedavisinde uygulanır.

Kan Fizyolojisi Neyi İnceler?


Canlıların hücre, doku ve organlarının işlevlerini ve bu işlevlerin nasıl yerine getirdiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Çalışma alanı son derece geniş çaplı olup virüs fizyolojisi, bakteri fizyolojisi, hücre fizyolojisi, bitki fizyolojisi, insan fizyolojisi, karşılaştırma fizyolojisi gibi birçok alt gruplara ayrılmaktadır. Tüm canlı varlıkları inceleyen fizyoloji her ne kadar özerk bir bilim dalıysa da matematik, fizik, kimya, gibi bilim dallarından faydalanır. Fizyoloji solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, iç salgı bezleri, böbrek, sinir sistemi, duyu organları, genel metabolizmayı, besin gruplarının etkisini, su metabolizmasını, ısı düzeneğini, kasları ve cinsel işlevleri incelemektedir.

Kan Fizyolojisinin Amaçları
  • Kanın görevlerini,
  • Hematokrit değerini,
  • Plazma ve serum farkını,
  • Eritrosit fonksiyonlarını,
  • Hemoliz ve sedimantasyonu,
  • Kan gruplarını,
  • Eritroblastosis fetalisi,
  • Lökositleri ve fonksiyonlarını,
  • Kanamanın durmasını ve pıhtı oluşmasını,
Kanın Görevleri

Kanın temel görevi hücrelere besin maddeleri, oksijen ve suyu sağlamak, hücrelerde oluşan metabolik artıkları ile organlara taşımaktır. Vücut hücreleri bu alışverişi yapabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için kanı taşıyan kılcal damardan en fazla 50 m uzaktan olabilmektedir, daha ötelerde yaşayamazlar. Kanın görevlerini sistemdeki bilgilerine göre şöyledir;

Solunum; Kan, akciğerler yoluyla havadan alınan O2'i bütün vücut hücrelerine ulaştırır, dokularda metabolizma sonucu oluşan CO2'i akciğerlere taşır. Bu görevini başlıca eritrositler ve kısmen plazma aracılığı ile yapmaktadır.

Beslenme; Glikoz, amino asitler, yağ asitleri, vitamin, mineral ve suyun gastrointestinal kanaldan alınarak dokulara ve karaciğere taşınması kan yoluyla olmasıdır. Bunun, plazma ve onun elemanları aracılığı ile başarılır.

Boşaltım; Üre, ürik asit, kreatinin gibi metabolizma artıklarını ve suyun fazlasını dokulardan alarak boşaltım sistemine taşır ve vücuttan atılmasını sağlar. Bunun da büyük ölçüde plazma yoluyla olmasıdır.

Vücut ısısının düzenlenmesi; Dokularda metabolizmasının optimum bir hızda yürüyebilmesi için vücut kendi sıcaklığını belirli düzeyde tutmak zorundadır. Kan ve vücut sıvılarında oluşan su, bu düzenlemede büyük etkiye sahiptir. Vücudun ısı değişimlerinin engellenmesi için suyun bir kısım özellikleri neticesinde başarıyı sağlar. Suyun kısımları şöyledir;

Suyun spesifik ısısı; Tüm diğer sıvı ve katı maddelerinden yüksektir. Su temperatürü değişmeden büyük ölçüde ısıyı depo eder. Bu durumda ortalama yapıda bir kişide günlük 3000 Cal oluştuğu halde, vücut ısısında önemli bir değişme olmaz. Şayet vücutta su yerine ısı depolama kapasitesi düşük bir sıvı bulunsaydı bu kadar kalori dokularındaki ısı 100o-150o C yükseltir ve kuşkusuz proteinler denatüre olmasıdır.

Suyun yüksek ileti gücü; Isının olduğu kısmına hızla uzaklaştırılmasını sağlar. Bunun karaciğer gibi kimyasal reaksiyonların yoğun olduğu dokularda ısı birikmesini önlemesidir.

Suyun buharlaşma ısısı; Yükseklik 1 ml suyun buharlaşması 0.6 Cal tüketimini gerektirir. Bu akciğerler ve derideki suyun bu fiziksel özelliklerine diğer fizyolojik faktörlerle beraber ideal bir ısı düzenleyici sistemini oluşturur. Kanın dolaşım sistemi içinde sürekli hareketi ile vücudun değişik bölgelerinde eşit ısı dağılımını sağlamış olur.
Son Güncelleme : 20.01.2024 11:51:48
Kan Fizyolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kan Fizyolojisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kan Fizyolojisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan grubuna göre kişilik, arasında oldukça yakın bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. İnsan vücudunda bulunan en önemli maddelerden biri kandır.Vücudun %7-8 oranı kandan meydana gelir. Kan miktarında olabilecek küçük bir azalma bi...
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan şekerini düşüren besinler; kan şekeri düzeyini sabit bir şekilde tutmak ya da ağır ağır yükselmesine yardımcı olmak için tavsiye edilen bazı besin grupları, ayrıca kilo vermeyi de sağlayarak aşırı kilonun yol açtığı kalp rahatsızlıkları ve hiper ...
Kan Grubuna Göre Diyet
Kan Grubuna Göre Diyet
Kan grubuna göre diyet, insanların kan grupları sağlık ve hastalıklar üzerinde etkili olduğu uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır. İnsanların kan grupları, kilo almada, kilo vermede etkili bir faktördür. Dolayısı ile beslenerek...
Tokluk Kan Şekeri
Tokluk Kan Şekeri
Tokluk kan şekeri, yemek yedikten sonra kandaki glukoz yani şeker miktarıdır. Glükoz karbonhidratlı gıdalardan gelir. Karbonhidrat vücudun ana enerji kaynağıdır.Kandaki glukoz miktarı yemek yedikten sonra artışa geçer. Bu da pankreasın insülin salgıl...
Kan Şekeri Düşmesi
Kan Şekeri Düşmesi
Kan şekeri düşmesi hipoglisemi de denilen herhangi bir nedene bağlı olarak vücutta bulunan glikoz yani şeker oranının eksilmesi durumuna verilen addır. Yaşam kalitesini doğrudan etkilemekte olan şeker düşmesi problemi, ilerleye durumlarda şekerin yük...
Kan Nasıl Alınır
Kan Nasıl Alınır
Kan Nasıl Alınır, Kan alma işlemine geçmeden önce hastaya selam verilmeli ve kendisini tanıtmalıdır. Hastanın kendisini iyi hissettiğinden emin olmalıdır. Hastanede yatan hastanın adı soyadı, hastane numarası olan bir bilezik olmalıdır. Hastaya adını...
Kan Vücutta Neden Dolaşır
Kan Vücutta Neden Dolaşır
Kan Vücutta Neden Dolaşır, Kan damarları vücudun her noktasını dolaşır. Bilhassa damarlarımız o kadar uzundurlar ki düz bir alana yayılacak olsalar toplam uzunlukları yaklaşık 100 bin kilometre olur. Kan damarlarının vücutta her yerini kapladığını an...
Kan Nasıl Temizlenir
Kan Nasıl Temizlenir
Kan nasıl temizlenir? Vücudumuzdaki kan öncelikle böbreklerimiz ve karaciğerimiz tarafından temizlenir. Nefes yoluyla akciğer de kanın temizlenmesine yardımcı bir organdır. Biz de bazı yöntemlerle kanımızıntemiz kalmasında böbreklerimize ve diğer org...
Kan Gruplarına Göre Beslenme
Kan Gruplarına Göre Beslenme
Kan Gruplarına Göre Beslenme, Kan gruplarına göre beslenme, büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süreli yaşamamız için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında ...
Kan Şekeri
Kan Şekeri
Kan Şekeri, Her insanın vücudunda, midenin arka tarafında, pankreas diye adlandırılan bir bez vardır. Bu bez sayesinde insanın vücudundaki kan şekerini dengede tutmaya yarayan hormonları salgılar. Bu salgılanan hormonların birisi de insülin hormonudu...
Kan Transfüzyonu
Kan Transfüzyonu
Kan Transfüzyonu, bir kişiden diğerine damar içi yoluyla kan transfer edilen yaygın ve güvenli bir uygulamadır. Kan Transfüzyonu genellikle ciddi bir cerrahi operasyon ya da yaralanma sonucu kaybedilen kanı geri kazandırmak amacıyla yapılır. Kan Tran...
Kan Kusmak
Kan Kusmak
Kan Kusmak, Kan kusmak, (Hematemez), kusmak belirgin ölçüde kanı adlandırır. Tükürüldüğünde ya da öksürüldüğünde gelen küçük kan lekeleri kan kusmak sayılmaz. Kusmadaki kan canlı kırmızı olabilir ya da telve gibi siyah ya da koyu kahverengi görünebil...

 

Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan Grubuna Göre Diyet
Tokluk Kan Şekeri
Kan Şekeri Düşmesi
Kan Nasıl Alınır
Kan Vücutta Neden Dolaşır
Kan Nasıl Temizlenir
Kan Gruplarına Göre Beslenme
Kan Şekeri
Kan Transfüzyonu
Kan Kusmak
Kan Şekeri Neden Düşer
Kan Vermenin Zararları
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi
Kan Yapan Meyveler
Neut
Ağızdan Kan Gelmesi
Açlık Kan Şekeri
Kan Orucu Bozar Mı
Kan Pıhtılaşması
Rh Faktörü
Büyük Kan Dolaşımı
Rüyada Kan Görmek
İlişki Sırasında Kan Gelmesi
Tam Kan Sayımı
Rahimden Kan Gelmesi
İdrardan Kan Gelmesi
Kan Kurdu
Kan Basıncı
Popüler İçerik
Kan Şekeri Neden Düşer
Kan Şekeri Neden Düşer
Kan Şekeri Neden Düşer, Kan şekeri düşüklüğü, diğer adı Hipoglisemi olan hastalık, kandaki glukoz düzeyinin 50mg/dl'nin altına düşmesi ile hipoglisemi...
Kan Vermenin Zararları
Kan Vermenin Zararları
Kan Vermenin Zararları, Kan üretilemeyen bir dokudur ve halen tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Kan bağışı hem toplumsal hem kişisel açıdan önem taş...
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi
İlişkiden Sonra Kan Gelmesi, İlişkiden hemen sonra yada ertesi günü beklenmedik bir şekilde kanama görülmesine post koital kanama denir. Cinsel ilişki...
Kan Yapan Meyveler
Kan Yapan Meyveler
Kan Yapan Meyveler, Meyve tüketiminin hafızayı canlandırdığı ve sinir hücrelerini geliştirdiği bilinmektedir. Vücudun başlıca düşmanı olan kolesterolü...
Neut
Neut
Neut, nötrofil olarak da bilinen, vücut savunmasında görev alan beyaz kan hücrelerindendir. Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) vücudumuzun bağışıklık si...
Ağızdan Kan Gelmesi
Ağızdan Kan Gelmesi
Ağızdan Kan Gelmesi, Bir çok hastalığın habercisi olabileceği gibi hafif görünen hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Ağızdan kan gelmesinin ciddi ...
Açlık Kan Şekeri
Açlık Kan Şekeri
Açlık kan şekeri, en az 8 saat aç kalındıktan sonra kandaki şeker değeridir, bu değer diabet teşhisi için yapılan testlerde kullanılır. Gün içinde, ka...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kan Grubuna Göre Kişilik
Kan Şekerini Düşüren Yiyecekler
Kan Grubuna Göre Diyet
Tokluk Kan Şekeri
Kan Şekeri Düşmesi
Sıkı Bir Spordan Sonra Kan İşemek
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sıkı Bir Spordan Sonra Kan İşemek
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024